اعجاز قرآن

افلا تعقلون

قرآن کریم و بدن انسان ( استخوان )

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

قرآن کریم  و بدن انسان

 

در مقالات قبلی درباره عدد 78 سخنان زیادی آورده شده و دلایل فراوانی در باره خارقالعاده بودن آن ذکر شده است .

 

حال در این مقاله به اصلی ترین اعجاز 78 می پردازیم که در بدن انسان است . دلایل  ما  بایستی  کاملاً علمی باشد تا زیبایی در آن به اوج خودش برسد و ما نیز این  کاررا با توکل بر الله متعال انجام می دهیم انشاء الله .

 

***

با توجه به کل کتابهای استخوان شناسی :

کل استخوانهای بدن 206 است .

50+78+78= 206

 

 

* تعداد کل استخوانهای بدن انسان با توجه به کتابهای آناتومی اسنل و دکتر بهرام الهی و ...206 عدد است به ترتیب زیر :

 

 

 

*** 1 با توجه به کتاب اسنل :

 

نام

غیر قرینه

قرینه

Skull *1                          

8

 

 Face*2                          

14

 

Hvoid*3                         

1

 

Vertebrae*4                    

26

 

Sternum*5                      

1

 

Auditory ossiclrs*6         

 

6                        (3*2)

Ribs*7                            

 

24                    (12*2)

Cavicle*8                         

 

2                        (1*2)

Scapule*9

 

2                        (1*2)

Humerus*10

 

2                        (1*2)

Radius*11

 

2                        (1*2)

Ulna*12

 

2                        (1*2)

Carplas*13

 

16                      (8*2)

Metacarplas*14

 

10                      (5*2)

Phalanges*15

 

28                    (14*2)

Innominatcs(hip)bone*16

 

 2                       (1*2)

Femur*17

 

 2                       (1*2)

Patella*18

 

 2                       (1*2)

Fibula*19

 

 2                       (1*2)

Tibia*20

 

 2                       (1*2)

Tarsals*21

 

 14                     (7*2)

Metatarsals*22

 

 10                     (5*2)

Phalanges*23

 

 28                   (14*2)

تعداد کل

50

156           (78*2)

 

 

*** 2با توجه به کتاب دکتر بهرام الهی :

*1 کاسه سر و صورت            (21+1)                   22

* 2 استخوانکهای گوش میانی    ( 2*3 )                6

*3  ستون مهره ای در بالغین     ( 7+12+5+1+1)      26

*4 دنده ها و استرنوم               (2*12 +1 )             25

*5 استخوان هیوئید                                               1

*6 استخوانهای اندام فوقانی    ( 2*32 )                   64

*7 استخوانهای اندام تحتانی    ( 2*31 )                   62

                                         50+78+78                 206

 

* در حالت ساده تر :

 

* قسمت استخوانهای قرینه :

 

*1 دست راست :                           *2 دست چپ :

                           

 

* بند انگشتان                          14                *  بند انگشتان                        14

* كف دست                             5                  * كف دست                           5

* مچ دست                              8                  * مچ  دست                           8

* ساعد ، بازو ، ترقوه، كتف       5                 * ساعد ، بازو، ترقوه ، كتف       5

                                           32                                                          32

***********************                 ***********************

 

*3 پا ي راست :                        *4 پاي چپ :

 

*بند انگشتان                            14         * بند انگشتان                             14

*كف پا                                   5           * كف پا                                     5

* مچ پا                                   7           * مچ پا                                      7

* ساق ، ران ، كشكك ، خاصره    5           * ساق ، ران، كشكك ، خاصره        5

                                           31                                                        31

***********************            *************************

*5  سينه راست:                         * 6 سينه چپ :

 

* قسمت راست قفسه سينه :       12           *  قسمت چپ قفسه سينه :             12

*********************                *************************

 

* 7  گوش راست :                  *  8 گوش چپ :

 

* قسمت راست گوش مياني :    3               *  قسمت چپ گوش مياني  :         3

 

**********************             *************************

**********************               ************************

 

                          راست   78                                                      چپ  78                   

 

* قسمت استخوانهای غیر قرینه :

* سر :

* جمجمه 8 + صورت 14 + فك  1  =                                  22

 

* كمر:

* گردني 7 + سينه اي 12 + كمري 5 + دنبالچه 1 + خاجي 1 =  26

 

* استخوان هيوئيد  زبان                                                       1

 

* استخوان جناخ سينه                                                          1

 

                                                                                      50

***

با توجه به کل کتابهای استخوان شناسی :

کل استخوانهای بدن 206 است .

50+78+78= 206

 

 

 

***

عدد 78 در بالا کاملا در بدن انسان مشهود است. در بدن انسان 78 استخوان در سمت راست وجود دارد که قرینه 78  استخوان سمت چپ بدن انسان است.

 

حال به بررسی 78 در قرآن کریم می پردازیم :

* 1 اولین 78 قرآن کریم تعداد حروف مقطعه است .

 

ردیف

حروف مقطعه

تعداد

1

الم

3

2

الم

3

3

المص

4

4

الر

3

5

الر

3

6

الر

3

7

المر

4

8

الر

3

9

الر

3

10

کهیعص

5

11

طه

2

12

طسم

3

13

طس

2

14

طسم

3

15

الم

3

16

الم

3

17

الم

3

18

الم

3

19

یس

2

20

ص

1

21

حم

2

22

حم

2

23

حم * عسق

5

24

حم

2

25

حم

2

26

حم

2

27

حم

2

28

ق

1

29

ن

1

جمع

 

78

 

. حال اصل آیات :

 

تعداد حروف

 

19

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿1﴾

17

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿2﴾

12

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ﴿3﴾

11

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿4﴾

19

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿5﴾

78

 

 

*3 البته یک 78 دیگر در قرآن کریم وجود دارد یعنی همان اولین آیات نازل شده بر پیامبر اکرم ( ص ) :

 

 

 

تعداد حروف

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿1﴾

18

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿2﴾

15

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿3﴾

14

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿4﴾

13

عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿5﴾

18

 

78

 

 

***   بحث اصلی ما روی حروف مقطعه است و تعداد عجیب آن که 78 است و برابری آن با استخوانهای سمت چپ و راست که هر کدام 78 و 78  است .

در باره حروف مقطعه تفسیرهای زیادی وجود دارد و برداشت ما نیز این است که یکی از اسرار آن استخوانهای بدن انسان است . حال با یک حدیث مشهور از رسول اکرم ( ص ) که اهل سنت و اهل تشیع آن را قبول دارند موضوع را روشن تر می کنیم .

 

الصّلاة عمود الدّین .

نماز ستون دین است .

 

* نکته 1 : نماز ستون دین است .

* نکته 2 : ستون نماز سوره الحمد است .

* نکته 3 : ستون سوره الحمد 5 آیه اول آن است .

* نکته 4 : سوره الحمد برابر کل قرآن است .

* نکته 5 : ستون قرآن حروف مقطعه است .

طبق تحقیق ملا عبدالله احمدیان در کتاب قرآن شناسی در داخل و خارج ایران کل حروف بکار گرفته شده در قرآن کریم  همان 14 حرف مقطعه است که به 29 صورت متفاوت تلفظ می شود به صورت جدول زیر :

توجه کنید که قرآن کریم به صورت صدا نازل شده است .

 

این شکل نوشته می شود

ین شکل خوانده می شود

1- ا

ا ء

2- ح

ح ج خ

3- ط

ط ظ د ذ

4- س

س ش

5- ر

ر ز

6- ع

ع غ

7- ص

ص ض

8- ق

ق ف و

9- ی

ب ت ث ی

10- ن

ن

11- ل

ل

12- م

م

13- ک

ک

14- ه

ه

 

* و از این گذشته اگر تعداد حروف مقطعه رانسبت به حروف دیگر در قرآن کریم  حساب کنیم به ستون بودن این حروف بیشتر واقف می شویم .

 

 

 

 

ردیف

حرف

تعداد

 

 

1

ء

1525

 

 

2

ا

59596

 

 

3

ب

11603

 

 

4

ت

10501

 

 

5

ث

1414

 

 

6

ج

3317

 

 

7

ح

4364

 

 

8

خ

2497

 

 

9

د

5991

 

 

10

ذ

4932

 

 

11

ر

12627

 

 

12

ز

1599

 

 

13

س

6124

 

 

14

ش

2124

 

 

15

ص

2072

 

 

16

ض

1686

 

 

17

ط

1273

 

 

18

ظ

853

 

 

19

ع

9405

 

 

20

غ

1221

 

 

21

ف

8748

 

 

22

ق

7034

 

 

23

ک

10497

 

 

24

ل

38639

 

 

25

م

27071

 

 

26

ن

27383

 

 

27

و

25597

 

 

28

ه

17325

 

 

29

ى

25843

 

 

 

 

332861

 

 

* حروف مفطعه : 249253:

 

1

ط

1273

2

ص

2072

3

ح

4364

4

س

6124

5

ق

7034

6

ع

9405

7

ک

10497

8

ر

12627

9

ه

17325

10

ى

25843

11

م

27071

12

ن

27383

13

ل

38639

14

ا

59596

 

 

249253

 

 

* حروف غیر مقطعه :  83608:

 

 

1

ء

1525

2

ظ

853

3

غ

1221

4

ث

1414

5

ز

1599

6

ض

1686

7

ش

2124

8

خ

2497

9

ج

3317

10

ذ

4932

11

د

5991

12

ف

8748

13

ت

10501

14

ب

11603

15

و

25597

 

 

83608

·       در اینجا به وضوح دیده میشود که تقریبا  حروف مقطعه 3 برابر سایر حروف در قرآن کریم است .

 

 

دقیقا مثل آب در بدن انسان و هیدروژن در هوا .

که نزدیک 78% حجم های ذکر شوده را شامل میشوند